Vstup do domu

Jednoduše podržte svůj iPhone® s technologií NFC před naším zařízením nebo vstupte zadáním kódu PIN, buď uvnitř aplikace, přes Apple CarPlay® nebo v CommOne u brány.
Vytvořte individuální schémata vstupu pro každého uživatele a několik akcí nebo funkcí, případně v kombinaci s funkcí kalendáře a/nebo času. Systém přesně ověřuje a registruje každé zařízení, lokaci a čas žádosti o přístup a podle toho vhodně reaguje.